תפריט

חדשות

לרגל פתיחת האתר נרשמים חדשים באתר יקבלו בדואר רגיל את חוברת העזר "פתרונות לסביבה מסוכנת" חינם!
כמו כן הפתעות, טיפים וציטוטים חכמים במיוחד, ישלחו במייל פעם בשבוע, ויעזרו לך לעשות את היום!

תקנון האתר

דימור הוצאה לאור המזרח התיכון בע"מ - תקנון האתר

 
אתר דימור הוצאה לאור המזרח התיכון בע"מ (להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט המפרסם את דימור הוצאה לאור המזרח התיכון בע"מ (להלן "דימור הוצאה לאור"). האתר נותן מידע עדכני לגבי תכני הספרים הרצאות מוקלטות וכו' הניתנים להשגה בדימור הוצאה לאור.
לאור התאמה לצווי הזמן, האתר גם מאפשר לקהל הרחב המעוניין להתעניין בנושא סיינטולוגיה מרחוק (דרך האינטרנט) וללא התחייבות, קורס אינטרנטי חינם בן 12 שיעורים.
תקנון האתר מגדיר את זכויותיך ואת חובותיך בעת הזמנת מוצרים באתר דימור הוצאה לאור, וכן כמתעניין המשתתף בקורס האינטרנטי הניתן חינם שהאתר מציע.
קרא אותם בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין דימור הוצאה לאור. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "המשתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, אם לא פעל בקפידה על פי תקנון זה.

בנושא השתתפות בקורס חינם:

השרות הזה התאפשר בזכות שיתוף פעולה עם עמותת "דימור" יעוץ והדרכה המפעילה את מרכז סיינטולוגיה דימור רוטשילד.
התשובות שלך נבדקות ע"י איש צוות של מרכז סיינטולוגיה דימור רוטשילד, המאפשר לך לעבור משיעור לשיעור כאשר השגת את מטרת אותו שיעור.
מרכז סיינטולוגיה דימור רוטשילד, בהמשך יקרא "דימור" הינו זיכיון של המרכז לטכנולוגיה רוחנית המחזיק בזכויות של סיינטולוגיה ודיאנטיקה. "דימור" נותנת שירותים המבוססים על טוהרת הסיינטולוגיה והדיאנטיקה במטרה להכיר ליחיד נושאים אלו ולאפשר לו לחוות את היתרונות שהוא יכול לקבל מהשימוש בהם בחייו.

סיינטולוגיה היא פילוסופיה דתית יישומית המוקדשת ללימוד ושיפור רוחו של האדם, ביחסיו עם עצמו, עולמות וחיים אחרים. דיאנטיקה היא טכנולוגיה של טיפול רוחני והיא חלק מסיינטולוגיה. ל. רון האברד הוא מייסד הסיינטולוגיה. כתביו והרצאותיו בנושא הסיינטולוגיה והדיאנטיקה, הם תיעוד של תצפיותיו ומחקריו על טבע הרוח האנושית ואינם מהווים הצהרות או טענות של סיינטולוגיה או מר האברד.  כתבים אלה מכילים הדרכה המכוונת לסייע לאנשים להיות מודעים יותר לעצמם כישויות רוחניות עד להשגה הסופית של חופש רוחני לעצמם ולאחרים. הכתבים אינם מיועדים לטפל או לאבחן מחלות גוף או להיות מעורבים בלימוד או עיסוק במקצוע או מדע הרפואה.

בעוד שסיינטולוגיה ו / או "דימור" דבקה בהבטחתה לחיים טובים יותר באמצעות ידע ויישום של טכנולוגיה של סיינטולוגיה, התקדמות רוחנית אישית דורשת מצד הנרשם השתתפות אמיתית ומסורה. תפקידה של דימור מוגדר אך ורק כניסיון לעזור למשתתף לעזור לעצמו ולשפר את חייו בהתאם לידע הרשום בכתבים של סיינטולוגיה ודיאנטיקה. לפיכך אין הסיינטולוגיה ו/או דימור מצהירה או מבטיחה ששרות של סיינטולוגיה יגרום לתוצאות מסוימות, ובשום אופן אינה מתחייבת לרפא מחלה גופנית או נפשית.

רישומים כתובים של התלמידים והתקדמותם בסיינטולוגיה המצטבר ב"דימור" נשמר חסוי והגישה אליו מותרת אך ורק לצוות "דימור" או צוות של מרכז סיינטולוגיה מורשה שקיבל את האישור לכך למטרות העברה של שירותים רוחניים נוספים. רישומים אלה הם רכושה הבלעדי של "דימור" ו/או סיינטולוגיה.

הקורס שניתן חינם מיועד על מנת להכיר למשתתף כלים מתוך הסיינטולוגיה שיכולים לעזור לו בחיים. הקורס כולל 12 שיעורים שניתנים שעה בשבוע בזמן שנוח למשתתף, או בקצב מהיר יותר אם המשתתף מעוניין בכך. בטרם ימשיך תלמיד לשיעור הבא  מצופה ממנו שיהיה שבע רצון לגבי השיעור הקודם שעשה. באם אינו מרוצה עליו לתקשר על כך במייל ישיר  b.mordi@dimormideast.com  על מנת שהדבר יתוקן בטרם ימשיך לשיעור הבא – כלומר על הנרשם לתקשר מייד על כל מצב לא אופטימלי, כדי שנוכל לטפל בכך בזמן, כדי שיהיה שבע רצון.

המשתתף מקבל רשות להשתמש בחומרים שלמד בקורס בחייו, אך אין הוא רשאי להעתיק או להפיץ את החומרים מכיוון שהחומרים מעוגנים בזכויות יוצרים:
2010  מד"ס כל הזכויות שמורות. סיינטולוגיה, דיאנטיקה ול. רון האברד הם סימנים רשומים וסימני שרות בבעלות RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER , והשימוש בהם נעשה ברשותו. שירותים הקשורים לפילוסופיה הדתית של סיינטולוגיה מועברים בכל העולם על ידי גופים שקיבלו רשיון מכנסיית הסיינטולוגיה בליווי רשותו של RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER ,  המחזיק בסימנים הרשומים של סיינטולוגיה ודיאנטיקה. הודפס בישראל.

ההשתתפות בקורס חינם אינה מצביעה על השתייכות לסיינטולוגיה, אלא כאל ניסיון של האדם להבין מהי ולהכיר מס כלים חדשים שיכולים לעזור לו בחיים. אין חובה כלשהי להשתתף בשירותים עתידיים של סיינטולוגיה בתשלום או בחינם.

הקורס פתוח לכולם, אולם שמורה הזכות ל"דימור" להפסיק לתת את השרות למשתתף מסוים אם היא תראה לנכון שכוונותיו, פעולותיו אינן תואמות את מטרת השרות, או מכל סיבה אחרת שתמצא לנכון.
למשתתף לא תהינה טענות כלפי "דימור", או סיינטולוגיה בגין הפסקת השרות, הקורס הוא ניתן חינם לאנשים שכוונתם לשפר משהו בחייהם ולהכיר כלים חדשים שעשויים לעזור להם ותו לא.

המשתתף מיישם את החומר על פי הבנתו ואחריותו הבלעדית, אין דימור או סיינטולוגיה תהינה אחראיות בגין השימוש בידע. והמשתתף מוותר בזאת על הזכות לתבוע או לטעון בפומבי את "דימור" או סיינטולוגיה, לגבי אי שביעות רצון מתוצאות כל שהן כתוצאה בשימוש בידע שרכש בקורס. 

בנושא הזמנת מוצרים:

ספרים הרצאות מוצגים באתר לרבות תמונה ולעיתים סרטון המסביר על היתרונות בהשגת הידע שבספרים.
הזמנות מתבצעות באמצעות בהתקשרות טלפונית בחיוג חינם 1800-800-107. ובתאום עם נציג ההוצאה לאור.
דימור הוצאה לאור תספק לך את המוצרים שהזמנת, בתנאי שהמוצר שהזמנת מצוי במלאי שבידי דימור הוצאה לאור וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.והכתובת למשלוח סופקה בהזמנה.

אם המוצרים שהזמנת אזלו מהמלאי אף שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, או בטלפון ונימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, אתה מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים. 
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם, תושב מדינת ישראל, בן 18 ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כחוק לפי חוקי מדינת ישראל(.
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו.

אם לא תקבל את המוצרים שהזמנת בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל b.mordi@dimormideast.com  או בטלפון ל-1-800-800-107. אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת או כיוון שהחבילה לא נדרשה, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, יישמרו במאגר המידע של דימור ההוצאה לאור. אף שאינך חייב לפי החוק למסור לנו פרטים אלה, לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיהם. דימור הוצאה לאור תעביר את פרטיך האישיים לעמותת דימור יעוץ והדרכה המתמחה בשירותים וקורסים התחלתיים. אתה תקבל מידי פעם דואר אלקטרוני שיכלול מידע על מוצרים, שירותים, עדכונים, חידושים באתר וכיו"ב משני הגופים הנ"ל. בכל הודעת דואר שתישלח אליה תהיה אפשרות להסרה כך שאם אינך מעוניין בקבלת דואר אלקטרוני כזה, שלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני. 

דימור הוצאה לאור תשתמש בפרטים שתמסור, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצד שלישי, במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
 
בכל משלוח בדואר תשמור דימור הוצאה לאור את מספר הדואר הרשום או החבילה ויעביר את המספר למשתתף אם יהיה צורך בכך.
דימור הוצאה לאור לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. 
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת.

דימור הוצאה לאור רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה.

לתשומת לב: אף על פי שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו מחירו הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא נהיה חייבים לספקו לך, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי דימור הוצאה לאור.

תנאי תשלום
דימור הוצאה לאור תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת ודמי המשלוח (אם יהיו), באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת.
דמי טיפול ומשלוח בדרך כלל הוא 7 ₪ אלא אם כן סוכם אחרת בהזמנה מול הנציג של ההוצאה לאור, ויחויבו במצורף למחיר הספר.ים שרכשת באותו חיוב כרטיס אשראי.
דימור הוצאה לאור רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים
בכפוף לחוק להגנת הצרכן, הנך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת מהמרכז עד 14 יום מיום קבלתם, בתנאי שהם במצב חדש. כדי להחזיר את המוצרים עליך לשלוח אותם בצירוף החשבונית שקיבלת והודעה בכתב על החזרתם, בתוך 14 הימים הללו אל הכתובת: דימור הוצאה לאור, רוטשילד 107 תל אביב 65271. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח). אם לא חויבת בדמי טיפול ומשלוח תחויב בדמי טיפול עבור ההחזרה. אחריות

דימור הוצאה לאור יצא ידי חובתו כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת למשלוח בבית דואר בישראל. דימור הוצאה לאור לא ישא באחריות כלפיך בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינה על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך. 
המרכז לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה לאחר שהמוצר נמסר למשלוח בבית הדואר. במקרה בו הגיע לביתך מוצר פגום, שלא באשמתך, או שלא קבלת כלל את המוצר ששילמת עבורו, תשפה אותך דימור הוצאה לאור במוצר חדש או בזיכוי כספי עד לגובה הסכום ששילמת עבור אותו מוצר.

השירות באתר דימור הוצאה לאור ניתן לשימוש כמות שהוא(AS IS) . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דימור הוצאה לאור בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. 
דימור הוצאה לאור אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי דימור הוצאה לאור, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

זכויות יוצרים  
אין להפיץ, להעתיק, לשדר, או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של דימור הוצאה לאור. דימור הוצאה לאור שומרת על הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות ניתן לפנות לנציגי השירות של דימור הוצאה לאור באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת b.mordi@dimormideast.com  או בטלפון 1-800-800-107